Izolacja miejska

Miasto w swoim pędzie coraz częściej sprawia, że rodziny się izolują. Modelem rodziny w mieście jest rodzina atomowa składająca się z rodziców i jednego dziecka. Coraz częściej rodzice nie mają czasu dla dziecka. Jest ono zdane w wielu rodzinach na ekran telewizora. Dziecko nie ma właściwych wzorców do socjalizacji. Place zabaw są dla dziecka enklawą zieleni i pozwalają na kontakt z rówieśnikami. Dzięki placom zabaw dziecko uczy się współdziałania w grupie i właściwych wzorców zachowań między ludźmi. Place zabaw są możliwością poznawania otaczającego świata i rówieśników. Zamknięcie w czterech ścianach i brak grupy rówieśniczej zmienia na egoistyczne postrzeganie świata przez dziecko. Place zabaw pełnią dla dziecka funkcję rozwijania osobowości. Dzieci coraz częściej są odizolowane od rówieśników. Nie mając kontaktu z grupą stają się zamknięte w sobie oraz wyalienowane. Nie mogąc bawić się na świeżym powietrzu zapadają na wiele chorób. Place zabaw dają możliwość socjalizacji każdemu dziecku.

Podobne artykuły